Categories
News

อาหารทางสายยาง อาหารปั่นผสม สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ก็ทานได้ดี !

อาหารทางสายยาง อาหารปั่นผสม สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ก็ทานได้ดี ! วัตถุดิบในการทำอาหารปั่นผสมสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและโรคอื่นๆ ได้ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรมาใช้ในการทำ เพื่อให้สารอาหารครบถ้วนตามข้อกำหนดสารอาหารที่ผู้ป่วยควรบริโภค

ทั้งนี้ในผู้ป่วยบางรายก็มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายแตกต่างกันไป ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับอาหารที่แพทย์สั่ง นักโภชนาการถึงจะทำการผลิตตามสูตรให้ได้

ยังสามารถเปิดให้ทางผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยมารับอาหารปั่นผสมได้ที่ศูนย์การผลิตซึ่งจะเปิดขายโดยตรงวันละ 1 ชุด (1 ชุด มี 3 ถุง เช้า กลางวัน เย็น)

ขั้นตอนคัดเลือกวัตถุดิบ และปรุงอาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ที่ใส่ใจในคุณภาพ !

สูตรอาหารสายยาง อาหารปั่นผสม จะใช้อาหารหลัก 5 หมู่ โดยเลือกเอาอาหารแต่ละหมู่มาทำให้สุกแล้วปั่นผสมเข้าด้วยกัน ประกอบไปด้วย ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ซูโครส ไขมัน กรองเอากากหรือส่วนที่ปั่นไม่ละเอียดออก แล้วเติมน้ำอุ่นให้ได้ปริมาณตามที่แพทย์กำหนด เพื่อให้ไหลผ่านทางสายให้อาหารโดยไม่ติดขัด และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย

นอกจากนี้ ทางเรายังคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับ อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงผลที่จะได้รับนั่นก็คือ พลังงาน เมื่อได้รับสารอาหารเหล่านี้ไปแล้ว วัตถุดิบที่ให้พลังงานมากและมีประโยชน์มากที่สุดจะถูกนำมาปั่นรวมกั บวัตถุดิบอื่นๆ ซึ่งทางนักโภชนาการได้คำนวณพลังงานมาเรียบร้อยแล้ว ว่าเหมาะกับผู้ป่วยในแต่ละประเภท

จึงมั่นใจได้ว่า อาหารปั่นผสม จะถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และปริมาณที่ผู้ป่วยควรจะได้รับ